Świetlica

- Akcje i wydarzenia świetlicowe

- Konkursy

- Kwiaty z bibuły - idealne dla Babci i Dziadka


WAŻNE INFORMACJE


  1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.10 – 15.10 (pn-czw) i 7.10 - 14.15 (pt).

  2. Zajęcia świetlicowe odbywają się zawsze w sali nr 8.
  3. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego własność szkoły.

  4. Za zniszczenie przedmiotów będących własnością szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

  5. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawienie w niej przedmiotów osobistych uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów i innych urządzeń elektronicznych  (również ze względu na obowiązujący w szkole zakaz ich używania) oraz cennych zabawek.

  6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

  7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

  8. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

  9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

 

 

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 935 733
Wczoraj: 574
Dzisiaj: 243
Online: 7
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem