Konkursy

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
"Wiersze malowane - twórczość Juliana Tuwima"

 

 

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 2020 r.

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury oraz dorosłych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.


Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 1lat, 16 – 19 lat, 20+


Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii. Można także zgłaszać się indywidualnie.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.


Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.


Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).


Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie. Organizatorzy proszą by nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.


Termin nadsyłania prac - do 29 stycznia 2021 roku 

Decyduje data stempla pocztowego.


Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:

Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Główna 8

tel. 857 152 300, e-mail plastyka@dkLapy.pl.
 
 

XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„INNE SPOJRZENIE”

„Życie to najbardziej zdumiewająca bajka”
Ch. Andersen

Drodzy uczestnicy Konkursu!

W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  „Inne Spojrzenie” zapraszam  Was do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim: „Życie bajką jest”.

W swoich pracach puśćcie wodze fantazji, ukazując świat jako zachwycający, a przede wszystkim magiczny.  Niech powstaną  niezwykłe bajkowe stwory, postaci  i miejsca, pełne barw i tajemniczości.

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Elżbieta Skiba
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

WIEK:

Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:  6 -  9 lat, 10 - 13 lat, 14 - 16 lat,   17 - 19 lat.

FORMAT:
A4 ( 210mm x 297mm ),    A3 (297mm x 420mm),
Prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.

TECHNIKA:

Dowolna - rysunek,  malarstwo, collage, grafika,

* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

OCENA PRAC i NAGRODY:

Jury przyzna:  Nagrodę Grand Prix  (laureat otrzyma: medal, pamiątkowy grawerowany dyplom), 10 równorzędnych  nagród w każdej kategorii wiekowej (laureaci otrzymają: medal, dyplom), oraz równorzędne wyróżnienia, o których ilości zadecyduje jury (laureaci otrzymają dyplom). Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów.

TERMINY:
  • przyjmowanie prac konkursowych: do 22 lutego 2021
  • publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu innespojrzenie.sosnowiec.pl  do dnia 31 marca  2021 r. oraz na Facebooku Konkursu
  • termin uroczystości podsumowania Konkursu zostanie podany w terminie późniejszym.
  • Wysyłanie nagród i dyplomów - do końca czerwca 2021 r.
  • Ze względu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.
ADRES:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
ul. Staszica 62
41-200 Sosnowiec
Polska

www.opp1.sosnowiec.ehost.pl
opp1@sosnowiec.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA:
  • prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu;
  • prace nie mogą brać udziału w innych konkursach;
  • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe;
  • jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy.
  • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika
  • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!
 • wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu: www.innespojrzenie.sosnowiec.pl lub/i Facebooku Konkursu
Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 935 741
Wczoraj: 574
Dzisiaj: 251
Online: 3
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem