Język kaszubski

- 2023/2024

- 2022/2023

- 2021/2022

- 2020/2021

- 2019/2020

- 2017/2018

- 2016/2017

- 2015/2016

- 2014/2015

- 2013/2014

- 2012/2013


  

Język kaszubski w szkole

 

„Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać tak bogatą tradycję kaszubską młodym pokoleniom”.

                                                                  Ojciec Święty Jan Paweł II –        

Sopot’99

 

 

 

Razem z nami przetrwała nasza
kaszubska mowa, pełna rytmu morza.
Ceńmy ją sobie. Ona obok mowy polskiej
najpiękniejsza i nam najdroższa.’’
                                                                           ks. dr Bernard Sychta

 

      Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają pieśni, tańce, rękodzieło oraz bardzo dużo różnych innych elementów folkloru. W ramach zajęć uczniowie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa  w kulturze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości         i poszanowania innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki po regionie Kaszub, warsztaty haftu kaszubskiego, finansowane z subwencji oświatowej,  uczestnictwo w konkursach, min. „Rodnô Mòwa" oraz występy szkolne. Treści zajęć wynikają         z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO                Z ELEMENTAMI WIEDZY O KASZUBACH: Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk i Lucyna Sorn „Z kaszëbsczim w szkòle" /numer dopuszczenia:DKOS-5002-36/06

Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.

             Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę  o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

 

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 950 704
Wczoraj: 306
Dzisiaj: 227
Online: 5
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem