Stołówka

 JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE

 

Alergeny:

1.  Mleko i produkty pochodne ( włącznie z laktozą).

2.  Orzechy t.j. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy       brazylijskie, pistacje, orzechy makadamia oraz produkty pochodne z wyjątkiem orzechów

      używanych do produkcji destylatów alkoholowych w tym alkoholu etylowego pochodzenia 

      rolniczego.

3. Seler i produkty pochodne.

4. Gorczyca i produkty pochodne.

5. Nasiona sezamu i produkty pochodne.

6. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach po. 10 mg/kg; 10mg/litr w przeliczeniu na całkowitą

     zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci

     przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.

7. Łubin i produkty pochodne

8. Mięczaki i produkty pochodne.

 

 

Odpłatność za posiłki.
Opłata za posiłki w stołówce szkolnej, wnoszona jest za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. W przypadku nie korzystania w danym miesiącu z posiłków (spowodowanych np. chorobą dziecka) należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę za niewykorzystane  posiłki tylko w przypadku zgłoszenia niemożności korzystania z obiadu u intendenta stołówki:

  • W dniu poprzedzającym nieobecność - najpóźniej do godz. 9.00 tego dnia
  • Dłuższa nieobecność - w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności (najpóźniej do godz. 11.00 tego dnia)

 

ZASADY KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

 

1. Obiady wydawane są na dwóch przerwach:

             11.05  -  11.25   klasy    I - III

             12.10   - 12.30   klasy   IV - VIII 

 

2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 

3. W czasie obiadu dyżury pełnia nauczyciele świetlicy oraz wyznaczeni uczniowiez klas IV - VIII .

 

4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem      posiłków.

 

5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym  szeregu     (nie zajmujemy miejsc kolegom).

 

6. Po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój talerz  do stolika, siada tam, gdzie jest wolne miejsce i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.

 

7. Podczas spożywania obiadu nie nalezy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub    prezentować innych niestosownych zachowań(nie używamy wulgaryzmów,obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów, nie hałasujemy  sztućcami).

 

8. W stolówce obowiązuje zakaz żucia gumy.

 

9. Sześcioosobowe stoliki przeznaczone są wyłącznie dla sześciu osób. Stolików nie łączymy

 

10. Po spożytym posiłku uczeń powinien zostawić po sobie porządek,odnieść talerze, kubek,zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunac krzesło.

 

11. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości nalezy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniacemu dyżur.

 

12. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez uczniów odpowiadają finansowo  rodzice.

 

13. Zachowanie w stołówce podlega takiej samej ocenie jak zachowanie na lekcji.

 

14. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stolówce poinformowany bedzie wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz rodzice.

 

15. W przypadku nieprzestrzegania zasad osoby stołujące się nie będą mogły korzystać ze stołówki.

 

 

KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU ŚWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ.

 

 

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 155 719
Wczoraj: 507
Dzisiaj: 500
Online: 10
c) 2012-2020 by spmaszewko.pl
RSS
MAPA STRONY
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem