Stołówka

CZWARTEK - 2024-02-22

Bitki ze schabu w sosie własnym 100g/90ml, kasza bulgur 150g, surówka z buraczków z cebulką i olejem 120g, kompot owocowy lub woda z cytryną 200ml 


PIĄTEK - 2024-02-23

Zupa jarzynowa ze śmietaną i koperkiem, kotlety rybne panierowane opiekane w piecu 110g, surówka z pora, jabłka i marchwi 120g, ziemniaki z wody 200g, kompot owocowy lub woda z cytryną 200ml


PONIEDZIAŁEK - 2024-02-26

Pulpety drobiowo - wieprzowe w sosie śmietanowo - serowym, surówka z czerwonej kapusty na słodko - kwaśno z cebulką i olejem 120g, ziemniaki z wody z koperkiem 200g, kompot owocowy lub woda z cytryną 200ml


  

Uwaga!

 

Przypominamy rodzicom korzystającym z refundacji posiłków dla dzieci  przez OPS w Wicku, o konieczności złożenia wniosków  do OPS  na okres 

od   02.01. 2024 do 30.06.2024 r.  

 

 

 

Deklaracje do podpisu przez rodziców, dotyczące opłat indywidualnych za obiady, będą przekazane wychowawcom, bądź dostępne w sekretariacie szkoły u intendenta.

 

 

OPŁATY ZA OBIADY

 

Od miesiąca stycznia 2023 r. koszt jednego posiłku kształtuje się wg poniższych wyliczeń:

 

dzieci : 6,00zł (wsad)

nauczyciele: 6,00 zł (wsad)+6,00zł(przygotowanie) = 12,00 zł

Admin. i obsł. : 6,00zł ( wsad) + 6,00 zł( przyg.) + 0,96 zł ( 8% vat) = 12,96 zł

pracownicy kuchni : 6,00 zł ( wsad) + 0,48 zł ( 8% vat) = 6,48 zł 

 

 

 

Płatności za miesiąc LUTY  2024: 

 

 dzieci 14 dni x 6,00zł = 84,00 zł

nauczyciele 14 dni x 12,00zł = 168,00 zł

admin. i obsł. 14 dni x 12,96 zł = 181,44 zł

prac. kuchni 14dni x 6,48 = 90,72 zł 

 

 

Od miesiąca września 2020r. opłaty za obiady uiszczane są wyłącznie w formie przelewu na konto szkoły :

 

57 9324 0008 0006 3656 2000 0040

 

Tytuł przelewu na jednego ucznia musi zawierać następujące elementy : 

 • imię i nazwisko
 • klasa
 • ilość obiadów
 • nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata

W przypadku rodzin wielodzietnych i przelewu wspólnego  :

 • nazwisko i imiona każdego z dzieci
 • klasy
 • przy każdym z imion dzieci ilość obiadów 
 • nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata

 

 

Alergeny:

1.  Mleko i produkty pochodne ( włącznie z laktozą).

2.  Orzechy t.j. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy       brazylijskie, pistacje, orzechy makadamia oraz produkty pochodne z wyjątkiem orzechów

      używanych do produkcji destylatów alkoholowych w tym alkoholu etylowego pochodzenia 

      rolniczego.

3. Seler i produkty pochodne.

4. Gorczyca i produkty pochodne.

5. Nasiona sezamu i produkty pochodne.

6. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach po. 10 mg/kg; 10mg/litr w przeliczeniu na całkowitą

     zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci

     przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.

7. Łubin i produkty pochodne

8. Mięczaki i produkty pochodne.

 

 

Odpłatność za posiłki.
Opłata za posiłki w stołówce szkolnej, wnoszona jest za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. W przypadku nie korzystania w danym miesiącu z posiłków (spowodowanych np. chorobą dziecka) należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę za niewykorzystane  posiłki tylko w przypadku zgłoszenia niemożności korzystania z obiadu u intendenta stołówki:

 • W dniu poprzedzającym nieobecność - najpóźniej do godz. 9.00 tego dnia
 • Dłuższa nieobecność - w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności (najpóźniej do godz. 11.00 tego dnia)
 • NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY                             tel. 59 8 611 989 

 

ZASADY KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

 

1. Obiady wydawane są w trybie ciągłym od godziny 10.40 do 12.25 wg poniższego harmonogramu: 

             11.00  -  11.35  Oddział Przedszkolny

             11.20  -  11.35   klasy    I - IV

             12.20  -  12.35   klasy   V-VIII

            

2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 

3. Na terenie stołówki obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk przed posiłkiem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

4. Uczniowie zajmują wskazane przez pracownika miejsca. Zupa nalewana jest przez pracowników obsługi. Drugie danie będą roznosili pracownicy.

 

5.Uczniowie klas 1-8 stołujący się w szkole, mogą spożywać posiłki w godzinach wyznaczonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 1

 

6. Po posiłku uczniowie zostawiają naczynia w miejscu, przy którym siedzieli.

 

7. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub    prezentować innych niestosownych zachowań (nie używamy wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów, nie hałasujemy  sztućcami).

 

8. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.

 

9. Zabronione jest przemieszczanie się po stołówce w celach innych niż spożycie posiłku, samowolne zajmowanie miejsc, dosiadanie się do innych oddziałów klasowych.

 

10. Opłaty za obiady wnoszone są wyłącznie w postaci przelewów na konto szkoły.

 

11. Odwołanie obiadów wyłącznie drogą telefoniczną 59/8611989 najpóźniej do godz.  9.00 w danym dniu.

 

12. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez uczniów odpowiadają finansowo  rodzice.

 

13. Zachowanie w stołówce podlega takiej samej ocenie jak zachowanie na lekcji.

 

14. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce poinformowany będzie wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz rodzice.

 

15. W przypadku nieprzestrzegania zasad osoby stołujące się nie będą mogły korzystać ze stołówki.

 

 

KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU ŚWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ.

 

 

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
BIP Deklaracja dostępności

Jadłospis na CZWARTEK:

Bitki ze schabu w sosie własnym 100g/90ml, kasza bulgur 150g, surówka z buraczków z cebulką i olejem 120g, kompot owocowy lub woda z cytryną 200ml Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 862 430
Wczoraj: 505
Dzisiaj: 194
Online: 3
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem