Edukacja zdalna -informacje

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Maszewku na podstawie wytycznych ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszonych 23.10.2020r. oraz ustaleń z PSSE w Lęborku.

Oddział przedszkolny oraz klasy I-III tryb zdalny  .

Uprzejmie informuję, że po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lęborku oraz Wójtem Gminy Wicko  podjęliśmy decyzję o przejściu  klas 0-3 na zdalną edukację (kształcenie na odległość) w terminie od 26 października 2020r. do 30 października 2020r. (włącznie).

Klasy 4-8  tryb zdalny od 26października 2020r. do 8 listopada 2020r. na podstawie wytycznych ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszonych 23.10.2020r.

 Uczniowie będą się łączyć zdalnie z nauczycielem poprzez Google MEET i Classroom w godzinach, w których normalnie mieli lekcje. Proszę Państwa o dopilnowanie aby każdy uczeń uczestniczył w zajęciach lekcyjnych zdalnie.
Jest możliwość wypożyczenia „szkolnego tabletu” dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego. W tym celu rodzic musi zgłosić potrzebę danemu wychowawcy a później umówić się z nim na jego przekazanie i podpisanie protokołu odbioru.

 • Prosimy nie łączyć się z platformą MEET  za pomocą  NUMERÓW telefonów komórkowych, gdyż może zostać naliczona opłata zgodnie z taryfikatorem danego operatora komórkowego.

Przypominamy, że od soboty 24.10.2020r.obowiązuje zakaz przemieszczania się w przestrzeni publicznej osób do 16 roku życia w godzinach od  8.00 do 16.00 bez opieki osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Nauczyciele w terminie od 26.10. 2020r. do 30.10.2020r. prowadzą naukę zdalną w miejscu zamieszkania a  od 02.11.2020r. normalnie przyjeżdżają do pracy. Uczniowie zostają w domu. Proszę być w stałym kontakcie z wychowawcami klas.

 

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Kulczycka,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br.informuję,że edukacja zdalna potrwa co najmniej do 26 kwietnia 2020r. Odbywać się będzie  w naszej szkole na dotychczas ustalonych  zasadach.
Termin egzaminu ósmoklasisty został przełożony. Nowy termin ma zostać podany najpóźniej na 3 tygodnie przed właściwą datą. Przewiduje się, że uczniowie podejdą do egzaminu  w drugiej  połowie czerwca. Jednocześnie dziękuję nauczycielom, rodzicom i uczniom za przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z nauczaniem na odległość. Proszę, aby nadal pozostawali Państwo  w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z nauczycielami i wychowawcami.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podsawowej w Maszewku

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWKU

 

Zalecam co następuje :

 

 1. Od 25.03.2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Maszewku prowadzi kształcenie na odległość,(z możliwością przedłużenia terminu)
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi ( w oddziałach klas IV-VIII ) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje, komunikatory, platformy edukacyjne, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną
 4.  Nauczyciele mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 5. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na podziale godzin oddziałów klasowych. (kontaktujemy się z uczniami w czasie zgodnym z planem lekcji kontakt nie musi trwać 45 min, może zostać skrócony)
 6.  Nauczyciel uwzględniając na jednostce lekcyjnej zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje ilość zadań i podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.   
 7. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu.
 8.  Nauczyciel może przesyłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści : temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów , forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
 9. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję.
 10. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia, polecenia lub zleconego zadania domowego – do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.
 11. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.
 12. Szkolny pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych formach
 13. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce zgodnie z systemem oceniania  dostosowanym do nauczania na odległość.

Regulamin oceniania uczniów klas I-III i IV-VIII w ramach zajęć lekcyjnych   prowadzonych zdalnie przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Maszewku. Ważny od 25 marca 2020 roku.

 1. Ocenianiu podlegają zadania domowe.

 2. Nauczyciel ustala zadania,które podlegają ocenie.
 3. Zadaniem ucznia jest terminowe wykonywanie prac zleconych przez nauczyciela.
 4. Ocena zostanie wystawiona na podstawie odesłanej przez ucznia pracy w formie  dostosowanej do możliwości ucznia.

5.Na ocenę końcoworoczną z zachowania i przedmiotu będzie miał wpływ stopień zaangażowania ucznia w wykonywanie prac zleconych przez nauczyciela

 

 

Higiena pracy umysłowej w domu

To nic innego, jak zbiór zasad prawidłowego funkcjonowania mózgu, dzięki którym nauka jest łatwiejsza, mniej męcząca i nie jest zniechęcająca. Najważniejsze aspekty to:

 • odpowiednia zbilansowana dieta oraz nawodnienie dla dobrej pracy mózgu
 • sen (dzieci w wieku 6-13 lat – 9-11 godzin na dobę, dzieci w wieku 14-17 lat – 8-10 godzin na dobę)
 • aktywny wypoczynek – to nie tylko sport, ale też pomoc w pracach domowych, majsterkowanie, praca w przydomowym ogródku
 • w okresie wzmożonej pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych, należy zadbać o odpoczynek dla oczu, ograniczyć do minimum, gdy nie jest to konieczne

Praca i nauka w domu powinna być racjonalnie zorganizowana i w odpowiednich warunkach:

 • pomieszczenia powinny być dobrze przewietrzone
 • najefektywniejsza praca mózgu jest w godzinach 6:30-12:00 i 16:00-20:00
 • pracę należy podzielić na odcinki od 20 do 60minut, zależnie od wieku dziecka, a między odcinkami powinny być niedługie przerwy - ok. 10-minutowe (na posiłek, czy krótkie ćwiczenia ruchowe)
 • ważne są powtórki (w pierwszej dobie zapominamy do 80% informacji nabytych poprzedniego dnia)

 

Bezpieczeństwo w sieci

 

Nauka zdalna wymusza na nas więcej pracy przy komputerze, a co za tym idzie naraża na niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Szczególnie narażone są dzieci, które trzeba jeszcze uczyć, jak korzystać z internetu w bezpieczny sposób. Pamiętajmy o kontroli tego, co robią dzieci przy komputerach, ponieważ ich dobro jest naszym wspólnym celem.

 

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 •  kradzieże tożsamości,
 •  kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 •  blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 •  ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowego i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym. 
 • Aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, posiadają połączenie szyfrowane, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.
 •  Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera.
 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 •  Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu.
 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji
 • Chrońmy prywatność – uczmy, że nie można podawać prywatnych danych osobom postronnym i niepowołanym
 • Uczmy szacunku do innych – również w sieci
 • Nie ufajmy ludziom poznanym w sieci - wytłumaczmy dzieciom, że są ludzie, którzy podają fałszywe dane, by uzyskać określone cele
 • Obserwujmy!
Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
BIP Deklaracja dostępności

Jadłospis na CZWARTEK:

Pieczeń rzymska w sosie własnym 100g/90ml, surówka z buraczków 120g, ziemniaki z koperkiem 200g, kompot owocowy lub woda z cytryną 200mlLicznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 613 555
Wczoraj: 267
Dzisiaj: 77
Online: 1
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem