Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych         w roku szkolnym 2022/2023

Po konsultacjach z Radą Rodziców,Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

31  października 2022r.

02 maja 2023r.

04 maja 2023r.

05 maja 2023r.

23  maja  2023r.

24 maja  2023r.

25  maja  2023r.

09 czerwca 2023r.

 

Zobowiązuje się wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i  ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2022 roku o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w tych dniach.

 

Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły ( wychowawcom klas ) na 5 dni przed planowanym dniem wolnym.

 

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 950 697
Wczoraj: 306
Dzisiaj: 220
Online: 3
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem